บริหารงานบุคคล
เรื่อง : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกเา
เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 281 คน