บริหารงานบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์จำนวนครั้ง และจำนวนวันที่ลาหรือมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้ง และจำนวนวันที่ลาหรือมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 266 คน