บริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน