ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายห้น้าที่กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 มี.ค. 2563
12 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.พ. 2563
13 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
07 ม.ค. 2563
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ธ.ค. 2562
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 พ.ย. 2562
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 พ.ย. 2562
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 พ.ย. 2562
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ต.ค. 2562
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ต.ค. 2562
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
251
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3