ข่าว : ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

รายละเอียด  : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาผู้แจ้งข่าว : งานบริหารงานทั่วไป ประกาศเมื่อ :